Polską wersję broszury “Sprawiedliwe Rozwiązanie”

Reparations-Polish-cover-cropped
W dniu 24 kwietnia 2015 roku Narodowy Komitet Ormiański Polski opublikował polską wersję broszury “Sprawiedliwe Rozwiązanie”, która jest skróconą wersją raportu końcowego Grupy Badawczej ds. Odszkodowań za Ludobójstwo Ormian zatytułowanego “Sprawiedliwe Rozwiązanie. Odszkodowania za ludobójstwa Ormian”. Raport oferuje bezprecedensową kompleksową analizę prawnych, historycznych, politycznych i etycznych wymiarów kwestii reparacji za ludobójstwo Ormian. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej: http://wwww.armeniangenocidereparations.info/

Wersja angielska/English version:

On April 24, 2015 the Armenian National Committee of Poland has published the Polish language version of the “Resolution with Justice” booklet, which is the shortened version of the Armenian Genocide Reparations Study Group’s final report, entitled “Resolution with Justice—Reparations for the Armenian Genocide,”. The report offers an unprecedented comprehensive analysis of the legal, historical, political, and ethical dimensions of the question of reparations for the Armenian Genocide. For full version of the report please refer to: https://www.armeniangenocidereparations.info/